VEJLEDNING

Alle produkterne er velegnede til brug både inde og ude. Produkterne er mærket med et håndlavet stempel, der netop garanterer modstandsdygtighed overfor afskalning (den skavank, som maskinlavede krukker ofte har).

Etablering af dræn er altafgørende for holdbarhed. Da terracotta er et porøst materiale, er det i forbindelse med at krukkerne tages i brug helt afgørende, at det undgås, at der står vand i bunden af krukkerne. Dette sikres ved at fylde et passende drænlag i bunden af krukken, samtidig med at det sikres, at overskydende vand til enhver tid kan løbe fra krukken. Herved undgås, at vand, der står i krukken, fryser ved minusgrader, udvider sig og deraf risikerer efterfølgende brud. Ligeledes skal krukkerne hæves over terrænniveau, hvilket sikres optimalt ved brug af de tilhørende fødder af terracotta, der placeres ganske usynligt under krukkerne. Andre materialer kan naturligvis også bruges, blot den rette afstand fastholdes.

Med hensyn til dræning af krukken anbefaler vi, at der nederst lægges et stykke fiberdug, så hul i bunden af krukken ikke risikeres at blive stoppet til. Herefter fyldes et godt lag leca-kugler i bunden. Slut evt. med endnu et lag fiberdug igen, før der fyldes krukkejord i. Hermed sikres det, at krukkejord og leca holdes adskilt, og den optimale dræning af krukken fastholdes. Denne form for dræn anbefales til alle former for krukker, så revner undgås. 

Brug en god krukkejord, der ikke er for tung. Brug af tung havejord direkte i krukken anbefales ikke, da dette kan risikere vandophobninger i jordlaget over vinteren, der kan resultere i frostskader. Brug derfor altid decideret krukkejord til formålet. Det fås på alle velassorterede planteskoler.

En anden risiko for revner er ved forkert håndtering af krukken, når den skal flyttes. Sættes den hårdt ned på underlaget, på en sten eller lignende, risikeres igen revner. Brug derfor altid en sækkevogn, når du skal flytte på krukker og sæt den stille ned, mens du holder ved den. Med varsom håndtering kan dine krukker holde i mange mange år. (Dette er i øvrigt ikke meget anderledes end for alle andre krukker.)


Spørgsmål?
Har du spørgsmål til selve tilplantningen, er vi altid gerne behjælpelige med gode råd. Skriv eller ring til os, så giver vi gerne lidt ekstra vejledning med på vejen, så du behandler dine terracottakrukker på bedste vis.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...